เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการทำเกษตรอย่างแม่นยำและยั่งยืน
Agronomic Insight Platform for Sustainable and Profitable Farming
www.listenfield.com

"ฟาร์มเอไอ" เป็นโครงการของบริษัทลิสเซินฟิลด์ ที่ก่อตั้งโดย ดร.รัสรินทร์ ชินโชติธีรนันท์ ซึ่งได้รับทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นในการทำงานวิจัย “เรื่องโครงสร้างข้อมูลเพื่อกระดับการเกษตร” โดยมี Prof. Kiyoshi Honda เป็นที่ปรึกษา เรามีทีมงานที่เชี่ยวชาญด้านสภาพอากาศจากสหรัฐอเมริกาอย่าง Dr. Amor Ines ด้านฟิสิกส์การพืชจากญี่ปุ่น ร่วมทั้งได้รับความร่วมมือจากสถาบันวิจัยที่มีชื่อเสียงในญี่ปุ่น ร่วมไปถึงเกษตรกรญี่ปุ่นที่ประสบความสำเร็จอย่าง Ikemori โดยระบบที่เราสร้างขึ้นมาสามารถช่วยให้เกษตรกรญี่ปุ่นเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการฟาร์มโดยการวิเคราะห์   และเมื่อมีโอกาสได้ลงพื้นในประเทศไทย ด้วยความร่วมมือเป็นอย่างดีกับชุมชนเข็มแข็งอย่างในพื้นที่ภาคอีสาน ของประเทศไทย 

น่าจะเคยได้ยินคำว่า AI (อ่านว่า เอไอ) หรือปัญญาประดิษฐ์กันมาบ้าง 

AI หรือปัญญาประดิษฐ์เป็นเทคโนโลยีที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยเหลือและวิเคราะห์สิ่งต่างๆ ได้อย่างแม่นยำ เช่นในวงการแพทย์คุณหมอจะมี AI หรือปัญญาประดิษฐ์ค่อยช่วยวิเคราะห์โรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ได้อย่างแม่นยำ นี่จึงเป็นที่มาของเทคโนโลยีที่ชื่อว่า "ฟาร์มเอไอ" (FarmAI) ที่สามารถนำเอามาเป็นเครื่องมือเพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรสามารถรับมือกับความท้าทายในแต่ละวันได้ ตั้งแต่การบริหารจัดการความเสี่ยงจากสภาพอากาศที่แปรปรวน หรือระบบที่ช่วยบันทึกข้อมูลของแปลงผักและนำไปเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลต่างๆ ทำให้ผลผลิตได้มาตรฐานและความเชื่อมั่นจากผู้บริโภค จนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตได้ รวมไปถึงการจัดทำบัญชีกำไร ขาดทุน การวิเคราะห์เรื่องโรคและแมลง หรือข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เพื่อช่วยอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆ ให้เกษตรกรเท่าทันการเปลี่ยนแปลงได้เราจะได้ยินบ่อยมากว่า 

หลายครั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ทำขึ้นมาให้เกษตรกรใช้สุดท้ายก็ไม่ได้ผล เพราะคนพัฒนาซอฟแวร์ไม่ใช่เกษตรกร และเกษตรกรก็ใหม่มากสำหรับเทคโนโลยี ทีมงานลิสเซินฟิลด์จึงสร้างวัฒนธรรมการพัฒนาเทคโนโลยีที่ Build with Farmers for Farmers หรือเราสร้างเทคโนโลยีฟาร์มเอไอกับเกษตรกรเพื่อเกษตรกร  วันนี้เรามี FarmAI Beta Version (เวอร์ชั่นเบต้า เพื่อการทดลอง) ที่มีเกษตรกรในพื้นที่จริงกว่าหนึ่งร้อยคน ช่วยทดลองใช้และแสดงความคิดเห็น พร้อมให้ข้อเสนอแนะ เพื่อตอบสนองการจัดการการเกษตรอย่างแท้จริง...

สามารถคลิกบนไอคอนเฟสบุ๊คเพื่อติดตามเรื่องราวและกิจกรรมดี ๆ ได้ก่อนใครค่ะ  🥳 และ ไลน์ ที่ @ListenField

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมไหมคะ?

การติดตั้งฟาร์มเอไอ

ฟังก์ชั่นการทำงานหลักของฟาร์มเอไอ

คำถามที่พบบ่อย

ราคา

ความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนด

Did this answer your question?