🌾🌱👨‍🌾👩‍🌾✨

ฟาร์มเอไอคืออะไร?

  • ระบบนิเวศ (ecosystem) ในการทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างเป็นระบบ ที่เริ่มจากการพัฒนาเกษตรกร เพื่อให้ผลิตผลผลิตที่มีคุณภาพที่ตลาดต้องการและส่งไปถึงผู้บริโภค ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่ดีขึ้น และผู้บริโภคได้ทานอาหารดี ๆ และรับรู้เรื่องราวของอาหารที่ทานไป

👨‍🌾🥬🥑🍅😄

เกษตรกรได้อะไร?
แอพพลิเคชั่นให้กับเกษตรกรเพื่อ

  • การบริหารจัดการฟาร์มอย่างเป็นระบบ การประมาณการผลผลิต เพิ่มคุณภาพสินค้า 

  • การบัญทึกกิจกรรมฟาร์ม ที่จะเชื่อมต่อกับระบบมาตรฐาน ร่วมทั้งสรุปบัญชี

  • ข้อมูลสภาพอากาศ และการแจ้งเตือนโรคและแมลง เพื่อลดความเสี่ยง

  • เข้าถึงแหล่งความรู้จากกูรูด้านต่าง ๆ เช่นอากาศ ดิน พืช

  • การเชื่อมโยงสินค้า พร้อมทั้งเรื่องราว สู่ผู้บริโภค

ปัจจุบันระบบอยู่ในช่วงทดลอง เราเปิดให้เกษตรกรได้ทดลองใช้ฟรี
และมีการร่วมมือกับกลุ่มเกษตรกรในที่ต่าง ๆ ในการจัดทำกิจกรรมเรียนรู้ร่วมกัน

ถ้าสนใจเป็นส่วนหนึ่งของฟาร์มเอไอต้องทำอย่างไร?
สำหรับเกษตรกรทั่วไป

  • สามารถโหลดแอพพลิเคชั่น และ เริ่มทำการลงทะเบียนแปลง

สำหรับกลุ่มเกษตรกร ผู้นำกลุ่มเกษตรกร

  • เรากำลังจะมีแบบฟอร์มสำหรับกลุ่มที่สนใจ เพื่อจะได้มีความร่วมมือกันต่อไปค่ะ

เราเห็นถึงปัญหาและความท้าทายที่เกษตรกรต้องเจอในแต่ละวัน ทั้งความแปรปรวนของสภาพอากาศ ขาดระบบบริหารจัดการ รวมถึงการขาดโอกาสในการเชื่อมโยงตลาดที่ดี

เรามั่นใจว่าฟาร์มเอไอเป็นแอพพลิเคชั่นหนึ่งเดียวที่พัฒนามาเพื่อเกษตรกรอย่างแท้จริง โดยทีมงานที่เชี่ยวชาญเทคโนโลยีและมีประสบการณ์ที่ทำงานกับเกษตรกรมาอย่างยาวนาน

เราจึงพัฒนาฟาร์มเอไอขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถพัฒนาศักยภาพและเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน เพื่อแก้ปัญหาสามส่วนหลักที่กล่าวมา

เรามีฟังก์ชั่นผู้เชี่ยวชาญเกษตรยุคใหม่ ที่เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางโทรศัพท์มือถือที่บ้าน มีข้อมูลสภาพดินฟ้าอากาศ การประมาณการผลผลิตที่ทันสมัย ทำการเกษตรอย่างแม่นยำเพิ่มคุณภาพผลผลิตและลดความเสียหาย

มีระบบที่ช่วยเกษตรกรในการจดบันทึกและช่วยทำบัญชี ให้เห็นถึงกำไรขาดทุน ในทุก ๆ ฤดูกาล และข้อมูลที่จดบันทึกยังช่วยให้เกษตรกรได้รับรองมาตรฐานออร์กานิคได้สะดวกขึ้น ทั้งยังได้ส่งผ่านเรื่องราวของเกษตรกรสู่ผู้บริโภค

สร้างโอกาสให้เกษตรกร เชื่อมโยงสู่ตลาดใหม่ ๆ ในยุคดิจิทัล เปิดโอกาสขายสินค้าสู่วงกว้างโดยลดพ่อค้าคนกลาง เป็นการเพิ่มรายได้ส่วนต่างให้กับเกษตรกร ร่วมทั้งเชื่อมโยงเกษตรกรสู่ผู้บริโภคในยุคที่ผู้คนสนใจแหล่งที่มาของอาหารที่ทานไป

เมื่อเกษตรกรใช้งานฟาร์มเอไอแล้วจะเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่มีรายได้เพิ่มอย่างยั่งยืนแน่นอนค่ะ

สามารถคลิกบนไอคอนเฟสบุ๊คเพื่อติดตามเรื่องราวและกิจกรรมดี ๆ ได้ก่อนใครค่ะ  🥳 . และ ไลน์ ที่ @ListenField

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมไหมคะ?

การติดตั้งฟาร์มเอไอ

ฟังก์ชั่นการทำงานหลักของฟาร์มเอไอ

คำถามที่พบบ่อย

ราคา

ความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนด

Did this answer your question?