ListenField Inc. เป็นผู้สร้างและพัฒนาแอพพลิเคชั่นฟาร์มเอไอ (FarmAi) ซึ่งเป็นแอพพลิเคชั่นแบบฟรีเมี่ยม ให้บริการโดย ListenField Inc.

สำหรับใครที่ตัดสินใจจะเลือกใช้บริการของเรา โปรดอ่านหน้านี้ เนื่องจากเนื้อหาข้อความในหน้านี้ถูกเขียนขึ้นเพื่อแจ้งผู้เยี่ยมชมเกี่ยวกับนโยบายต่างๆของเรา อันประกอบไปด้วยการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

หากคุณเลือกที่จะใช้บริการของเรา คุณต้องยอมรับเงื่อนไขการเก็บรวบรวมและการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนโยบายนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมนั้นจะถูกใช้สำหรับการจัดหาและปรับปรุงบริการ เราจะไม่ใช้หรือแบ่งปันข้อมูลของคุณกับผู้อื่น ยกเว้นตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ข้อกำหนดที่ใช้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีความหมายเช่นเดียวกับในข้อกำหนดและเงื่อนไขของเราซึ่งสามารถเข้าถึงได้ที่ฟาร์มเอไอ เว้นแต่จะมีการกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

การรวบรวมและการใช้ข้อมูล

เพื่อประสบการณ์ที่ดีกว่าในขณะที่ใช้บริการของเรา เราต้องการให้คุณให้ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้กับเรา อันได้แก่

ข้อมูลที่คุณให้กับเราเมื่อสมัครใช้งานหรือหลังจากนั้น เราเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของเรา ซึ่งมักจะรวมถึงชื่อ ประวัติการทำงาน ผู้ติดต่อ เครือข่าย รูปถ่ายโปรไฟล์ และข้อมูลบัญชีบุคคลที่สามใด ๆ ที่คุณแบ่งปันกับเรา

ข้อมูลติดต่อของคุณ (รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์มือถือและที่อยู่อีเมลที่คุณให้ไว้) เราจะขออนุญาตจากคุณเพื่อติดต่อคุณและเราจะใช้ข้อมูลนี้เพื่อส่งการแจ้งเตือน อีเมล หรือ SMS

ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้แก่เรา (ซึ่งอาจรวมถึงประวัติของคุณ ประวัติการทำงาน การศึกษา เครือข่ายที่คุณเป็นส่วนหนึ่ง และความสนใจของคุณ)

ข้อมูลตำแหน่งของคุณตราบใดที่คุณได้อนุญาตให้ FarmAi เข้าถึงข้อมูลตำแหน่งของคุณ FarmAi จะอัพเดตข้อมูลนี้เป็นประจำภายใต้ข้อจำกัด ที่อนุญาตโดยระบบปฏิบัติการมือถือของคุณ ฟาร์มเอไอจะเก็บบันทึกตำแหน่งที่คุณให้ไว้กับเราเท่านั้นและจะไม่เก็บประวัติตำแหน่งของคุณเกินกว่านี้ ข้อมูลตำแหน่งที่ไม่ได้อัพเดตนานกว่าหกเดือนจะถูกลบโดยอัตโนมัติ

รูปภาพที่คุณได้อัพโหลดไปยังฟาร์มเอไอ

ทุกครั้งที่คุณโต้ตอบกับฟาร์มเอไอ เราจะรับและบันทึกข้อมูลต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ:

ที่อยู่ไอพีของอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารกับเรา เพื่อให้เราสามารถระบุข้อมูลที่ถูกส่งไปยังอุปกรณ์นั้นได้อย่างเหมาะสม

ตัวระบุอุปกรณ์ซึ่งเชื่อมโยงกับบัญชีของคุณ ซึ่งช่วยให้เราทราบว่าอุปกรณ์ใดที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงบัญชีของคุณกำลังสื่อสารกับเราในปัจจุบัน เพื่อให้เราสามารถประสานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์นั้นได้อย่างถูกต้อง

ตัวระบุผู้ใช้ซึ่งเชื่อมโยงกับบัญชีของคุณ ซึ่งช่วยให้เราทราบว่าขณะนี้ผู้ใช้รายใดกำลังสื่อสารกับเราเพื่อให้เราสามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้ใช้รายนั้น 

แอพพลิเคชั่นใช้บริการของบุคคลที่สามที่อาจรวบรวมข้อมูลที่ใช้เพื่อระบุตัวคุณ

เชื่อมโยงกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ให้บริการบุคคลที่สามที่แอพพลิเคชั่นใช้

Google Play Services

Firebase Analytics

Facebook

Mix Panel 

Inspectlet

บันทึกข้อมูล

เราต้องการแจ้งให้คุณทราบว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณใช้บริการของเรา ในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดในแอพพลิเคชั่น เราจะรวบรวมข้อมูล (ผ่านผลิตภัณฑ์ของบุคคลที่สาม) ในโทรศัพท์ของคุณที่เรียกว่า Log Data หรือบันทึกข้อมูล โดยบันทึกข้อมูลนี้อาจรวมถึงข้อมูลเช่น Internet Protocol (“IP”) address ของอุปกรณ์ ชื่ออุปกรณ์ รุ่นระบบปฏิบัติการ การกำหนดค่าแอพพลิเคชั่นเมื่อใช้บริการของเรา เวลาและวันที่ที่คุณใช้บริการ และสถิติอื่น ๆ .

คุกกี้

คุกกี้คือไฟล์ที่มีข้อมูลจำนวนเล็กน้อย ซึ่งมักใช้เป็นตัวระบุที่ไม่ระบุตัวตน สิ่งเหล่านี้จะถูกส่งไปยังเบราว์เซอร์ของคุณจากเว็บไซต์ที่คุณเยี่ยมชมและเก็บไว้ในหน่วยความจำภายในของอุปกรณ์

บริการนี้ไม่ได้ใช้ “คุกกี้” เหล่านี้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามแอพพลิเคชั่นอาจใช้รหัสบุคคลที่สามและคลังข้อมูลที่ใช้คุกกี้" เพื่อรวบรวมข้อมูลและปรับปรุงบริการของพวกเขา คุณมีตัวเลือกที่จะยอมรับหรือปฏิเสธคุกกี้เหล่านี้ และรู้ว่าเมื่อใดที่มีการส่งคุกกี้ไปยังอุปกรณ์ของคุณ หากคุณเลือกที่จะปฏิเสธคุกกี้ของเราคุณอาจไม่สามารถใช้บางส่วนของบริการนี้

ผู้ให้บริการ

เราอาจจ้าง บริษัท บุคคลภายนอกและบุคคลเนื่องจากเหตุผลดังต่อไปนี้:

เพื่ออำนวยความสะดวกการบริการของเรา;

เพื่อให้บริการในนามของเรา;

เพื่อดำเนินการบริการที่เกี่ยวข้องกับบริการ; หรือ

เพื่อช่วยเราในการวิเคราะห์วิธีการใช้บริการของเรา

เราต้องการแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบว่าบุคคลภายนอกเหล่านี้สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ เหตุผลคือการทำงานที่ได้รับมอบหมายในนามของเรา อย่างไรก็ตามพวกเขาถูกจำกัดว่าจะต้องไม่เปิดเผยหรือใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

ความปลอดภัย

เราให้ความสำคัญกับความไว้วางใจของคุณในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่เราดังนั้นเราจึงมุ่งมั่นที่จะใช้วิธีการที่เป็นที่ยอมรับในเชิงพาณิชย์ในการปกป้องข้อมูล แต่โปรดจำไว้ว่าไม่มีวิธีการส่งผ่านอินเทอร์เน็ตหรือวิธีการจัดเก็บข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใดที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ 100% และเราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้อย่างสมบูรณ์

ลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ

บริการนี้อาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ หากคุณคลิกที่ลิงค์บุคคลที่สามคุณจะถูกนำไปยังเว็บไซต์นั้น โปรดทราบว่าเราไม่ได้ดำเนินการเว็บไซต์ภายนอกเหล่านี้ ดังนั้นเราขอแนะนำให้คุณอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านี้ เราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหานโยบายความเป็นส่วนตัวหรือแนวทางปฏิบัติของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราจะอัพเดทนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราว ดังนั้นคุณควรตรวจสอบหน้านี้เป็นระยะเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลง เราจะแจ้งให้คุณทราบหากมีการเปลี่ยนแปลง โดยเราจะโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงในหน้านี้ การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวจะมีผลทันทีหลังจากข้อความถูกโพสต์ในหน้านี้

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว โปรดติดต่อเราที่ info@listenfield.com

ข้อตกลงและเงื่อนไข

ในการดาวน์โหลดหรือใช้แอพพลิเคชั่น ข้อกำหนดเหล่านี้จะมีผลกับคุณโดยอัตโนมัติ คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้อ่านข้อกำหนดอย่างละเอียดก่อนใช้แอพพลิเคชั่น คุณไม่ได้รับอนุญาตให้คัดลอกหรือดัดแปลงแอพพลิเคชั่นไม่ว่าจะเป็นส่วนใดของแอพพลิเคชั่น รวมถึงไม่ได้รับอนุญาตให้คัดลอกหรือดัดแปลงเครื่องหมายการค้าของเราไม่ว่าในทางใดก็ตาม คุณไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงรหัสแหล่งที่มาของแอพพลิเคชั่นและคุณไม่ควรแปลแอพพลิเคชั่นนี้เป็นภาษาอื่น ทั้งนี้ แอพพลิเคชั่น เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ สิทธิในฐานข้อมูลและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องยังคงเป็นของ ListenfField Inc.

ListenField Inc. มุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจว่าแอพพลิเคชั่นนี้จะเป็นแอพพลิเคชั่นที่มีประโยชน์และมีประสิทธิภาพมากที่สุด ด้วยเหตุผลดังกล่าวนี้เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแอพพลิเคชั่นหรือเรียกเก็บค่าบริการในทุกเวลาและทุกเงื่อนไข เราจะไม่เรียกเก็บเงินคุณสำหรับแอพพลิเคชั่นหรือบริการใดๆของแอพลิเคชั่นอันปราศจากการให้ข้อมูลที่ชัดเจนเพียงพอสำหรับสิ่งที่คุณจ่ายไป

แอพพลิเคชั่นฟาร์มเอไอจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้ไว้กับเราเพื่อการให้บริการของเรา การรักษาโทรศัพท์และการเข้าถึงแอพพลิเคชั่นให้ปลอดภัยเป็นความรับผิดชอบของคุณ ดังนั้นเราจึงแนะนำให้คุณไม่ jailbreak หรือ root โทรศัพท์ของคุณซึ่งเป็นกระบวนการลบข้อจำกัดซอฟต์แวร์และข้อจำกัดที่กำหนดโดยระบบปฏิบัติการอย่างเป็นทางการของอุปกรณ์ของคุณ มันอาจทำให้โทรศัพท์ของคุณเสี่ยงต่อมัลแวร์ /ไวรัส /โปรแกรมที่เป็นอันตรายและลดความปลอดภัยของโทรศัพท์ และอาจส่งผลให้แอพพลิเคชั่น FarmAi ไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องหรืออาจไม่สามารถใช้งานได้เลย

คุณควรทราบถึงสิ่งที่ Listenfield Inc. จะไม่รับผิดชอบ ฟังก์ชั่นบางอย่างของแอพพลิเคชั่นจำเป็นจะต้องใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตสามารถเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi หรือ อินเตอร์เน็ตที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือของคุณ ทั้งนี้ Listenfield Inc. ไม่สามารถรับผิดชอบได้ ในกรณีที่แอพพลิเคชั่นไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและเต็มรูปแบบ อันมีสาเหตุจากความบกพร่องหรือการไม่สามารถเข้าถึง Wi-Fi และไม่มีข้อมูลหลงเหลืออยู่

หากคุณกำลังใช้แอพพลิเคชั่นนอกพื้นที่ที่ให้บริการ Wi-Fi คุณควรจำไว้ว่าข้อกำหนดในการทำข้อตกลงกับผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือของคุณจะยังคงมีผล ไม่เช่นนั้นคุณอาจถูกเรียกเก็บเงินจากผู้ให้บริการมือถือของคุณสำหรับค่าใช้จ่ายของอินเตอร์เน็ตในช่วงเวลาของการเชื่อมต่อเข้าถึงแอพพลิเคชั่นหรืออาจถูกเรียกเก็บเงินจากบุคคลที่สามอื่น ๆ

ในการใช้แอพพลิเคชั่นคุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวรวมถึง ค่าบริการโรมมิ่งหากคุณใช้แอพพลิเคชั่นนอกอาณาเขตประเทศ (อาทิ ต่างภูมิภาคหรือต่างประเทศ) โดยไม่ปิดโรมมิ่ง หากคุณไม่ใช่ผู้ชำระเงินสำหรับอุปกรณ์ที่คุณใช้งานแอพพลิเคชั่น โปรดทราบไว้ว่าเราคิดว่าคุณได้รับอนุญาตจากผู้ชำระเงินสำหรับการใช้แอพพลิเคชั่น

ในลักษณะเดียวกัน Listenfield Inc. ไม่สามารถรับผิดชอบต่อวิธีที่คุณใช้แอพพลิชั่นได้ เช่นคุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณยังคงชาร์จอยู่ - หากแบตเตอรี่หมดและคุณไม่สามารถเปิดใช้เพื่อให้บริการได้ Listenfield Inc. ไม่สามารถรับผิดชอบได้

สำหรับความรับผิดชอบของ Listenfield Inc. ต่อการใช้แอพพลิเคชั่นของคุณ เมื่อคุณใช้แอพพลิเคชั่นคุณจำเป็นต้องระลึกไว้เสมอว่าถึงแม้ว่าเราจะพยายามตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการอัพเดตและแก้ไขอยู่ตลอดเวลา แต่เราก็ต้องอาศัยบุคคลที่สามในการให้ข้อมูลแก่เราเพื่อให้เราสามารถให้บริการแก่คุณได้ Listenfield Inc. ไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียทั้งหมด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม อันเป็นผลมาจากการใช้ฟังก์ชั่นนี้ของแอพลิเคชั่นนี้ทั้งหมด

ขณะนี้แอพพลิเคชั่นมีให้บริการบน Android - ข้อกำหนดสำหรับระบบ (และรวมถึงระบบเพิ่มเติมใด ๆ ที่ถูกเลือกเพื่อใช้ขยายการให้บริการ) อาจมีการเปลี่ยนแปลงและคุณจะต้องดาวน์โหลดการอัพเดตหากคุณต้องการใช้แอพพลิเคชั่นต่อไป Listenfield Ltd. ไม่ให้สัญญาว่าจะอัพเดทแอพพลิเคชั่นอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้สัมพันธ์กับคุณและการทำงานบนระบบปฏิบัติการณ์ Android ที่ถูกติดตั้งไว้บนอุปกรณ์ของคุณ อย่างไรก็ตามคุณสัญญาว่าจะยอมรับการอัพเดตแอพพลิเคชั่นเสมอเมื่อเราเสนอให้คุณ เราอาจต้องการหยุดให้บริการแอพพลิเคชั่นและอาจยกเลิกการใช้งานได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า เว้นแต่เราจะแจ้งคุณเป็นอย่างอื่นเมื่อมีการยกเลิก (a) สิทธิ์และใบอนุญาตที่มอบให้กับคุณในข้อกำหนดเหล่านี้จะสิ้นสุดลง (b) คุณต้องหยุดใช้งานแอพพลิเคชั่นและ (หากจำเป็น) ให้ลบออกจากอุปกรณ์ของคุณ

การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้

เราจะอัพเดทข้อตกลงและเงื่อนไขเป็นครั้งคราว ดังนั้นคุณควรตรวจสอบหน้านี้เป็นระยะเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลง เราจะแจ้งให้คุณทราบหากมีการเปลี่ยนแปลง โดยเราจะโพข้อตกลงและเงื่อนไขใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงในหน้านี้ การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขจะมีผลทันทีหลังจากข้อความถูกโพสต์ในหน้านี้

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของเรา โปรดติดต่อเรา 

คลิกที่ ไอคอน เฟสบุค เพื่อติดตามข่าวสารและข้อมูลดีๆก่อนใคร🥳 และ ไลน์ ที่ @ListenField

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมไหมคะ?

การติดตั้งฟาร์มเอไอ

ฟังก์ชั่นการทำงานหลักของฟาร์มเอไอ

คำถามที่พบบ่อย

ราคา

ความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนด

Did this answer your question?