เริ่มจากเข้าสู่ระบบฟาร์มเอไอ จากนั้นเลือก "ช่วยเหลือ" ที่มุมขวาของ "หน้าจอสรุป"
จะพบกับหน้าจอดังภาพที่ 2 ให้เลือก "New conversation" ค่ะ

แล้วพิมพ์ว่า
ขอเป็นฟาร์มมี่ ของ ชื่อหน่วยงาน

ตัวอย่างเช่น
ขอเป็นฟาร์มมี่ ของ ลิสเซินฟิลด์

จากนั้นระบบจะตรวจสอบและทำการอนุมัติ เมื่ออนุมัติแล้วจะทำการแจ้งกลับไปค่ะ

Did this answer your question?