ระบบเดียวตอบทุกคำถาม!

  • ฐานข้อมูลเกษตรกร

  • ฐานข้อมูลนักส่งเสริม/ผู้จัดการชุมชน

  • ฐานข้อมูลผลผลิต มาตรฐานถึงรายแปลง

  • เข้าใจเกษตรกรมากขึ้นด้วยข้อมูล

  • เชื่อมต่อกับเกษตรกรและแบ่งปันความรู้ผ่านชุมชน

  • ส่งข่าวสาร การแจ้งเตือน ตรงสู่มือเกษตรกร

  • ให้เครื่องมือที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร

หากท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อรับทราบข้อมูลการใช้แดชบอร์ด Dashboard เพื่อการบริหารกลุ่มสหกรณ์ หรือ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้เป็นระบบ สามารถกรอกรายละเอียดในฟอร์ม และรอการติดต่อกลับจากทีมได้เลยค่ะ เรายินดีให้คำแนะนำเรื่องฟังก์ชั่นที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณมากที่สุดค่ะ


Did this answer your question?