แนะนำฟาร์มเอไอ FarmAI - Guidelines

ขั้นตอนง่าย ๆ ในการใช้งานฟาร์มเอไอ

Rassarin Chinnachodteeranun avatar
13 articles in this collection
Written by Rassarin Chinnachodteeranun

ออกรายงานเพื่อการรับรองมาตรฐาน

Farming Report
Rassarin Chinnachodteeranun avatar
Written by Rassarin Chinnachodteeranun
Updated over a week ago

บันทึกการเตรียมแปลงบนฟาร์มเอไอ 🌱🍂🌾

เพิ่มกิจกรรม activity logs
Rassarin Chinnachodteeranun avatar
Written by Rassarin Chinnachodteeranun
Updated over a week ago

การบันทึกข้อมูล ค่าใช้จ่าย ในบันทึกกิจกรรม🌱🍂🌾

How to record the cost in Activity Log
Rassarin Chinnachodteeranun avatar
Written by Rassarin Chinnachodteeranun
Updated over a week ago

วาดขอบเขตแปลงบนแผนที่

จัดการฟาร์มในยุคดิจิทัล
Rassarin Chinnachodteeranun avatar
Written by Rassarin Chinnachodteeranun
Updated over a week ago

การอัพเดทแอพพลิเคชั่นฟาร์มเอไอเวอร์ชั่นล่าสุด 📱💡💪🌾

How to update new version for application
Rassarin Chinnachodteeranun avatar
Written by Rassarin Chinnachodteeranun
Updated over a week ago

เข้าใจเมนูหลักของฟาร์มเอไอ 🧐👩‍🌾

Main Menu
Rassarin Chinnachodteeranun avatar
Written by Rassarin Chinnachodteeranun
Updated over a week ago

การสร้างความคุ้นเคยในการใช้งาน แอพฟาร์มเอไอ 🤷‍♀

Onboarding in App
Rassarin Chinnachodteeranun avatar
Written by Rassarin Chinnachodteeranun
Updated over a week ago

ฟาร์มเอไอจะช่วยรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนได้อย่างไร

Deal with Climate Uncertainty
Rassarin Chinnachodteeranun avatar
Written by Rassarin Chinnachodteeranun
Updated over a week ago

แนวความคิดสนุก ๆ เป็นจุดเริ่มต้นของฟาร์มเอไอ

Beginning of FarmAI
Rassarin Chinnachodteeranun avatar
Written by Rassarin Chinnachodteeranun
Updated over a week ago

โพสต์อะไรในชุมชนได้บ้าง🧐👩‍🌾

What to post in the COMMUNITY?
Rassarin Chinnachodteeranun avatar
Written by Rassarin Chinnachodteeranun
Updated over a week ago

แก้ไขและเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าแอพ

How to change any information about your profile
Rassarin Chinnachodteeranun avatar
Written by Rassarin Chinnachodteeranun
Updated over a week ago